Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa

Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa

Grupa jest głównym dostawcą porcjowanego mięsa w Europie dla sieci największych supermarketów oraz zakładów przetwórstwa mięsnego. W swoich placówkach zatrudnia łącznie ok. 1400 osób. Jest ono notowane na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych, gdzie debiutowało w 2007 roku. Grupa, to europejski potentat w branży konfekcjonowania świeżego mięsa, kiedy w 2006 roku rozpoczynała się rekrutacja do nowopowstającego zakładu, docelowo firma zamierzała zatrudnić 350 osób, obecnie pracuje już 500 osób.

STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTWA

Realizacja inwestycji wartej 22 mln euro rozpoczęła się latem 2005 roku, do uruchomienia zakładu doszło we wrześniu 2006 roku. Przygotowanie inwestycji odbyło się przy wsparciu ze strony Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Przedsiębiorstwo stworzyło zakład o najlepszej konstrukcji i najnowocześniejszym wyposażeniu, dzięki czemu zostają spełnione wszystkie wymagania dotyczące jakości wytwarzanych produktów. Produkcja jest przeznaczona do marketów i hipermarketów w Europie Centralnej. Grupa inwestuje w ludzi poprzez rozwój kadr i oferowanie szkoleń. Wybranym pracownikom firma jest w stanie zaoferować możliwość kariery międzynarodowej.

INWESTYCJE W ROZWÓJ

Firma powiększając swoją załogę nie zapomina jednocześnie o zapewnieniu pracownikom wysokiej jakości warunków i standardów pracy. W związku z tym, że Przedsiębiorstwo działa w bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, oprócz wytyczonej polityki rozwoju personelu, nieustannie badane są potrzeby związane z podnoszeniem kwalifikacji. Najczęściej pracodawca finansuje częściowo lub w 100% podejmowane przez pracowników studia, kursy czy szkolenia.

Aktualnie firma zabiega również o pozyskanie funduszy unijnych na zrealizowanie szkoleń np. z dziedziny komunikacji przeznaczonych dla wszystkich pracowników firmy oraz na inne szkolenia „miękkie”. Firma daje możliwość wyjazdu i pracy (nawet przez kilka miesięcy) w innych fabrykach Grupy (Wielka Brytania, Szwecja, Irlandia inne) w celu zdobycia doświadczenia. Stwarza przez to możliwości poznania pracy w zupełnie nowym środowisku. Ponadto w roku 2006 – przed rozpoczęciem produkcji były szkolone w w/w fabrykach Grupy Przedsiębiorstwa bardzo liczne zespoły produkcyjne, techniczne. Były to szkolenia kilkutygodniowe w 100% sfinansowane przez Przedsiębiorstwo. Dbałość o załogę jest bardzo szeroka, wielowymiarowa i długoterminowa, dlatego pracodawca ten został uhonorowany tytułem Solidny Pracodawca.

DALSZE ZMIANY

Przedsiębiorstwo, chcąc zwiększyć bezpieczeństwo na terenie swojego zakładu oraz podnieść funkcjonalność dotychczasowego rozwiązania nie lekceważąc przy tym obowiązujących przepisów prawnych zdecydował się na wymianę istniejącego już systemu kontroli dostępu (KD) i rejestracji czasu pracy (RCP). W zakładzie działał bowiem system stworzony w oparciu o urządzenia wykorzystujące technologię biometryczną, której stosowanie nie jest na chwilę obecną dozwolone w procesie rejestracji czasu pracy. Zainwestowano także we wdrożenie systemu klasy ERP - Comarch ERP Optima, który znacząco usprawnił zarządzanie.

Następnym problemem ówczesnego systemu była rejestracja pracowników nieprodukcyjnych w tych punktach, jakie były zarówno punktami kontroli dostępu, jak i punktami rejestracji czasu pracy (śluzy dezynfekcyjne). Każde przejście pracownika administracji, lub też utrzymania ruchu przez śluzę (np. wejście do strefy produkcyjnej) generowało rejestrację, jaka niesłusznie przerywała czas pracy do momentu ponownego przejścia pracownika (powrót ze strefy produkcyjnej). Tak więc każde przejście generowało parę tak na prawdę zbędnych, kłopotliwych rejestracji. Najważniejszym warunkiem poprawnego rozliczenia czasu pracy było w takiej sytuacji mozolne i długotrwałe przeglądanie, a następnie ręczna korekta rejestracji dla wszystkich pracowników nieprodukcyjnych.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI - STAN OBECNY

Obecny zakres działalności firmy obejmuje przede wszystkim: zakup, magazynowanie, przetwarzanie do produktu gotowego i handel surowcami pochodzącymi od dostawców krajowych oraz z Unii Europejskiej. Asortyment oferowanych produktów przez Przedsiębiorstwo to mięsa mielone, kiełbasy, wieprzowina, wołowina, jagnięcina.

Przedsiębiorstwo posiada 40 zatwierdzonych dostawców. Logistyczna obsługa klienta w analizowanym Przedsiębiorstwie jest ukierunkowana celem, który podlega nieustannym zmianom wspierania rozwoju klientów, poprzez tworzenie dla nich konkurencyjnych rynkowo warunków, w oparciu o partnerstwo handlowe, które płynie z kanonów etyki biznesowej i zasad rzetelności kupieckiej. Przedsiębiorstwo stara się dostarczać swoim klientom oraz kooperantom wystandaryzowane usługi o wysokiej jakości.

Ceny oferowane są na poziomie rynkowym, wpływają na nie takie czynniki jak:

 • popyt na oferowane produkty,
 • rodzaj surowca,
 • ilość zamawianego surowca,
 • koszty związane z przetwarzaniem surowca w produkt gotowy,
 • ceny produktów podobnych zaspokajających te same potrzeby,
 • wymogi formalno- prawne związane z tworzeniem cen,
 • oryginalność formy oferowanego produktu.

W celu zwiększenia sprzedaży Przedsiębiorstwo oferuje produkty ekskluzywne, które przyciągają klientów. Nawet jeżeli produkt nie koniecznie zostanie sprzedany, jest to koszt marketingowy, który Przedsiębiorstwo jest w stanie podnieść, ponieważ przyciągnie to do ich oferty potencjalnych klientów, którzy zdecydują się na inne rozwiązania.

SCHEMAT DZIAŁALNOŚCI I DZIAŁANIA MARKETINGOWE

Analizowane Przedsiębiorstwo sprzedaje kooperantom produkty gotowe, a oni wypuszczają je na rynek pod swoim szyldem. Kwestia marketingowa również pozostaje po stronie klienta, który zamówił produkty od Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo wykorzystuje metodę Oversize, która ma na celu uzupełnianie sztapli liczącej 180 cm produktami, tak aby finalnie mierzyła od 220 cm do 230 cm. Dzięki takiemu rozwiązaniu Przedsiębiorstwo w ciągu roku jest w stanie zwiększyć swoje zyski o około 15% całego dochodu.

ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA - ANALIZA

Zdolność produkcyjna w Przedsiębiorstwie jest mieszona przez wskaźnik OEE, (ang. Overall Equipment Effectiveness). Jest to międzynarodowy standard służący do mierzenia efektywności wykorzystania maszyn. Na OEE składają się trzy składniki:

 • Dostępność, jest to wskaźnik, który bierze pod uwagę wszelkie przestoje w Przedsiębiorstwie, jakie obejmują wszystkie zdarzenia, które powodują zatrzymanie procesu produkcji na określony okres czasu najczęściej na kilkanaście minut, tj. czas możliwy do zarejestrowania). Przykładem powodu przestoju może być awaria, braki materiałów, lub też przezbrojenia. Czas na przezbrojenia jest brany do analizy OEE ponieważ jest w pewnym w stopniu przestojem. Czasu przezbrojenia nie da się całkowicie usunąć, jednakże w sporej ilości przypadków może zostać zredukowany. Pozostały dostępny czas jest nazywany czasem operacyjnym.
 • Wydajność, czyli straty szybkości, jakie uwzględniają wszystkie czynniki, które sprawiają, że produkcja w Przedsiębiorstwie idzie z mniejszą od maksymalnej szybkością. Przykładem może być mikro przestój, praca ze zmniejszoną szybkością. Pozostały czas jest nazywany czasem operacyjnym netto.
 • Jakość, zawiera wszystkie straty wynikające z powodu wyprodukowania towarów, które nie spełniają standardów jakości wliczając braki. Pozostały czas jest to czas efektywnej produkcji.

Analiza OEE zaczyna się od określenia całkowitego czasu produkcji, w jakim da się produkować. Od całkowitego czasu produkcji odejmuje się planowane przestoje, jakie obejmują wszystkie zdarzenia i czynności, jakie trzeba wykluczyć z analizy efektywności, ponieważ w tym czasie nie było intencji do prowadzenia produkcji (np. szkolenia, przerwy, planowane konserwacje, brak zleceń do realizacji, brak zleceń od klientów). Pozostały czas jest nazywany planowanym czasem produkcji.

Istnieją trzy ogólne kategorie strat do rozpatrzenia w Przedsiębiorstwie, mianowicie:

 • przestoje,
 • straty prędkości,
 • jakość.

Sprawdź te strony!

 
 
Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności